Vinterförvaring av din båt

Vi är inte "störst och vackrast" men vill gärna vara bäst och trevligast.

 

Hydraltrailer

Upptagningen sker oftast med hydraulisk lyft. Båten transporteras då direkt till uppställningsplats utomhus, utan omlastning, allt för en så skonsam hantering som möjligt.
Upptagning sker oftast på tidpunkter bokade av båtägare.
Vid placering i båthall måste omlastning ske då lyft inomhus inte är möjlig.
Om båten tas upp på båttrailer gäller naturligtvis inte ovanstående.
På segelbåtar är avmastning ofta nödvändig. Detta utför man själv eller med hjälp av marinans personal. Marinan har en lättskött mastkran i direkt anslutning till upptagningsrampen.
Högtryckstvätt utförs direkt vid upptagningen och debiteras beroende på nedsmutsning och tidsåtgång.
Vill man som båtägare vara närvarande vid hanteringen av sin båt är detta inget problem om det fungerar tidsmässigt.
Inför vintern behöver att antal servicearbeten utföras, se -Service-
Sjösättning sker oftast på tider överenskomna med båtägaren. Detta vet vi att våra kunder uppskattar.
Vill man efter sjösättningen förvara sin båt på marinan någon vecka kan vi oftast ordna det. se -Bryggplatser-

Sidan reviderad mars 2008

  Copyright ©   2014 grannasmarina.se All rights reserved

Valid CSS!Valid XHTML 1.0!