Bryggplatser och bilparkering

Vi är inte "störst och vackrast" men vill gärna vara bäst och trevligast.

 

Grännäs Marina AB hyr ut båtplatser.

Marinan har c:a 50 båtplatser vid brygga. 40 av dessa är belägna mellan flytbrygga och tillhörande bojar.
Hela det fasta bryggsystemet är renoverat för att man lätt ska kunna ta sig till sin bryggplats. Sektionen vid mastkranen har en genomtänkt konstruktion för enkel bort och framtagning av mast.
Flertalet av bojkättingarna byttes under 2007 och mastkranen renoverades och höjdes 60 cm.
Centralbryggan är försedd med bord och stolar för ca. 40 personer samt belysning, allt för vår gemensamma trivsel.
Bryggan är tänkt för av- och pålastning. Här fyller man även färskvatten. Elcentralen på centralbryggan har uttag för 230 och 400 volt.
Bilen placeras sommartid på anvisad kostnadsfri plats. Vill man ha parkering inomhus kan detta oftast ordnas i låst båthall.
Vill man förvara båten på marinan någon vecka efter sjösättningen för att man har sommarplats på annat håll går det oftast att lösa. Två av delägarna till marinan bor i anslutning till området. Detta borgar för god tillsyn av både bil och båt.

Marinan

Hyresbestämmelser för båtplats

  1. Båtplatsen hyrs i befintligt skick dvs den skall vid hyresperiodens slut lämnas i det skick den var vid periodens början.
  2. Hyresgäst ansvarar för båt, förtöjning och tillsyn av förtöjd båt. Grännäs Marina ansvarar för ögla i brygga, boj, bojsten och bojkätting eller motsvarande. Hyresgäst skall kontrollera att dessa anordningar är tillfyllest för aktuell båt.
  3. Båt skall vid förtöjning vara försedd med fendrar för att förhindra skada på intilliggande båtar. Hyresgäst/båtägare ansvarar för skada som hans båt orsakar på annans egendom.
  4. Hyresavgiften betalas normalt vid säsongens början på våren och återbetalas inte om hyrestiden förkortas på grund av hyresgästens åtgärd.
  5. Hyrd båtplats får inte överlåtas till annan person.
  6. Båtplatsen och dess omgivning skall hållas snygg och ordnad och det är naturligtvis förbjudet att dumpa avfall, olja eller dylikt i vattnet eller på land. Särskild plats för hushållssopor finns på marinan där rimliga mängder sopor från båten kan läggas.
    För annat avfall som batterier, oljor och liknande kontakta marinans personal för hjälp eller forsla själv bort avfallet till av kommunen anvisad plats.
  7. Båtägare är skyldig att hålla båt som ligger på marinan försäkrad. Försäkringsbolag och försäkringsnummer skall meddelas marinan. Detta är för allas trygghet om något händer.
  8. Vi på Grännäs Marina hoppas att alla förstår att vi har dessa regler för att marinan skall vara en trevlig och trygg plats att vara på med sin båt och sin familj. Om du har tankar eller ideer om detta eller om verksamheten på Marinan så vill att du framför dessa tankar till oss. Vi lyssnar gärna och tar till oss av kritik eller förslag som kan förbättra marinan.
Priser

Hyra bryggplats sommaren 2008är fastlagd till 1.875 inkl. moms

Senast reviderad Mars 2008

Grännäs Marina AB

  Copyright ©   2014 grannasmarina.se All rights reserved

Valid CSS!Valid XHTML 1.0!